Teracommis now part ofLINK Mobility Group

www.linkmobility.bg

“Подобряване на модела на управление и организация и създаване на капацитет за растеж на „Тера комюникейшънс” АД”

Проект „Разработване на нова мобилна платежна услуга за деца”

Проект „Надграждане на уменията на заети лица в „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД”