Teracommis now part ofLINK Mobility Group

www.linkmobility.bg

“Подобряване на модела на управление и организация и създаване на капацитет за растеж на „Тера комюникейшънс” АД”

Проект „Разработване на нова мобилна платежна услуга за деца”

ОТВОРЕН ТЪРГ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ

Проект „Надграждане на уменията на заети лица в „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД”